דוח הנדסי נגדי -תשובה לדוח שהוגש בתביעה

 דוח הנדסי נגדי  – דוח המוזמן על ידי הנתבעים בתביעה בגין ליקויי בנייה

דוח הנדסי נגדי ניתן בהליך משפטי כאשר התובעים מציגים דוח בדק בית או דוח הנדסי שניתן על ידי
מומחה מטעמם וקיים חשש שהדוח אינו משקף את המצב הקיים בנכס.
דוח הנדסי שניתן על ידי מומחה מטעם התובעים יהיה לרוב מוטה לטובת התובעים אשר הזמינו
ושילמו למומחה עבור כתיבת הדוח, לפיכך קיים צורך לדוח נגדי אשר יאזן את הטענות ההנדסיות
שנכתבו בדוח בדק הבית של התובעים.

דוח הנדסי נגדי שהוזמן על ידי הנתבע/הקבלן בתביעה בגין ליקויי בנייה

על מנת להציג לבית המשפט חלופה הנדסית לדוח שהוצג על ידי התובעים, מבוצעת ביקורת
הנדסית אשר מוזמנת על ידי הנתבעים אשר במקרה כזה הינו הקבלן ובסופה יופק דוח הנדסי נגדי.
דוחות הנדסיים ככל שיהיו אינם מחייבים את בית המשפט אך דוחות אלו עשויים להשפיע על
החלטתו של השופט שלרוב אינו בעל ידע הנדסי.
במקרים בהם מוצגים בפני השופט חוות דעת הנדסית וחוות דעת נגדית, יכול השופט למנות מומחה
מטעם בית המשפט אשר יבצע ביקורת הנדסית בנכס ויוציא דוח הנדסי. לרוב החלטות בית המשפט
יהיו ברוח הדוח מטעם המומחה של בית המשפט.
תפקידו של מומחה מטעם בית המשפט אינו לפסוק על סמך הגיון או אמון, הדוח המסכם
יעסוק רק בפן ההנדסי במצב הקיים בנכס בעת הביקורת.

הכנת דוח הנדסי נגדי

הכנת דוח הנדסי נגדי מצריך ידע נרחב בתקינה אשר יאפשר לסתור את טענות מומחה התובעים או
לכל הפחות לצמצם משמעותית את היקף הטענה \ אומדן כספי לתיקון הליקוי.
בהליך המשפטי יתכן ויבקש צדדים לחקור את מומחה הצד השני על הטענות בדוח ההנדסי שכתב,
טרם החקירה הנגדית מומלץ להתייעץ עם המומחה מטעמכם על השאלות אותן תרצו לשאול בבית
המשפט.
בעת הביקורת של מומחה מטעם בית המשפט מומלץ לזמן את המומחה מטעמכם אשר כתב את
חוות הדעת הנגדית, נוכחותו בביקורת יאפשר למומחה מטעם בית המשפט לקבל הסבר על הטענות
שנכתבו בדוח הנגדי.

הזמנת דוח הנדסי נגדי מחברת הורביץ מהנדסים

המהנדסים של הורביץ מהנדסים מתמחים בהכנת חוות דעת נגדיות עם ניסיון רב בבתי המשפט, כל
אלו יאפשרו לכם להתמודד ביתר קלות עם ההליך המשפטי המתנהל נגדכם בבית המשפט.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן