תביעת קבלן בבית משפט -חיוב הקבלן בתיקון ליקויי בנייה

בדק בית והחשיבות שלו בעת תביעה משפטית אל מול הקבלן

בדוחות בדק בית נמצאים לעיתים  ליקויים עליהם אין הסכמה בין הקבלן לדייר על מהות הליקוי או על אופן הטיפול . כאשר לא ניתן לגשר על הפערים בין הקבלן לדייר , יכול הדייר לפנות לבית המשפט בבקשה לחייב את הקבלן לתקן את הליקויים או לקבל שיפוי כספי.

במחקרים שנעשו בעבר נמצא שרוב הדיירים הגיעו להסכמות עם הקבלן על הליקויים המהותיים יותר לדעתם ורק אחוז קטן כ7% ממבצעי ביקורת הנדסית בדירה חדשה יחליטו בסופו של התהליך לפנות לבית המשפט,

הפניה לבית המשפט נחוצה במקרים חריגים בהם הקבלן מתנער מאחריות ואינו מכיר בליקויים שנמצאו בבדק בית, לעיתים רוכש הדירה יפנה לבית המשפט בטענה שאינו מעוניין שהקבלן יבצע את התיקונים מאחר ואין לקבלן את הכישורים הנכונים לביצוע התיקון.

תופעת התביעות בבתי המשפט התפתחה עם השנים וככל שמשרד המשפטים וחברות פרטיות הנגישו את נושא התביעות הקטנות לציבור כך חלה עליה בתביעות שהוגשו.

תביעה בבית משפט עלולה לגרום לעלויות כספיות עבור הוצאות משפט במקרים בהם התביעה נדחית, מסיבה זו יש חשיבות רבה בבחירת מהנדס בדק בית מקצועי אשר יוכל להוכיח את הליקויים בבית המשפט .

האפשרויות העומדות בפני רוכש דירה שביצע בדק בית ולא שבע רצון מהתנהלות הקבלן מגוונות ותלויות בסכום התביעה ובמורכבות הליקויים.

ניתן להגיש תביעה בהליך של תביעות קטנות: עד לסכום של כ33,000 שח הגשת התביעה יכולה להתבצע על ידי מילוי טפסים בבית המשפט או באמצעות פניה באינטרנט לחברה פרטית שתגיש את התביעה תמורת עמלה של מאות שקלים. בהליך זה אין צורך בעזרה של עורך דין.

במקרים מורכבים וכאשר סכום התביעה חורג מהרף האפשרי בתביעות קטנות, ניתן להגיש את התביעה בבית משפט שלום. הליך זה ממושך יותר ויש צורך לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.

בדק בית  מקצועי – החשיבות שלו בתביעה משפטית מול הקבלן

הסכם עם קבלן
הסכם עם קבלן

כאשר דוח הבדק בית של הדייר יצורף לכתב התביעה, יתכן והקבלן יבקש לבצע ביקורת הנדסית מטעמו בדירה ולהציג לשופט דוח הנדסי נגדי, במקרים אלו לרוב ימנה השופט מהנדס בדק בית שלישי צורך מתן חוות דעת מקצועית. חוות דעת זו אינה מחייבת את השופט אך לרוב בתי המשפט מאמצים את חוות דעת המומחה מטעמם.

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן