בדק בית – אחריות הקבלן לליקויי בניה המתגלים בדירה חדשה

תקופת הבדק לדירות שנרכשו מיום 06.04.2011 על פי החוק הבדק לאחריות הקבלן

 • תקופות הבדק על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת מיום 06.04.2011 ואילך, ובתנאי שבניית הדירה לא הסתיימה לפני מועד זה, הן:
 • ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים.
 • ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים.
 • כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – 3 שנים.
 • ליקוי בפיתוח חצר (כולל שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת), וכן שקיעות, בין היתר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – 3 שנים.
 • כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – 3 שנים.
 • כשל, לרבות נזילות, במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – 4 שנים.
 • כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – 4 שנים.
 • סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – 5 שנים.
 • התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – 7 שנים.
 • כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
מבנה מגורים

תקופת הבדק לדירות שנרכשו לפני יום 06.04.2011 או שבנייתן הסתיימה לפני יום זה

  • תקופות הבדק לדירות שנרכשו לפני יום 06.04.2011 או שבנייתן הסתיימה לפני יום זה, אף אם נמכרו לאחר מכן, הן:
  • צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים.
  • חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – 3 שנים.
  • מכונות, מנועים ודודים – 3 שנים.
  • קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – 3 שנים.
  • שקיעת מרצפות בקומת קרקע – 3 שנים.
  • שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – 3 שנים.
  • סדקים עוברים בקירות ובתקרות – 5 שנים.
  • קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – 7 שנים.
  • כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

הגשת תלונה על קבלן לרשם הקבלנים

  • ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים על קבלן שבנה את הבית בניגוד לתקנות ולתקנים, בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:

   • תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
   • תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני

מי יכול להגיש את התלונה ובאילו תנאים?

   • את התלונה יכול להגיש אדם שרכש דירה חדשה מקבלן בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
   • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
   • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
   • לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.

פרוצדורת הגשת התלונה:

    • אם הקבלן לא השיב לפניית הקונה או לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה ניתן להגיש את התלונה לרשם הקבלנים.
    • התלונה תוגש על גבי טופס תלונה נגד קבלן.
    • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
    • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
    • יש לצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל:
    • חוות דעת מהנדס.
    • פסק דין.
    • העתק חוזה.
    • העתק מפרט טכני.
    • העתק תוכנית בנייה.
    • העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
    • את טופס התלונה והנספחים יש לשלוח בדואר רשום לכתובת: משרד הבינוי והשיכון, רשם הקבלנים, ת"ד 18110, ירושלים 9118002.
    • מומלץ לשמור העתק מהתלונה.
    • כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.

חשוב לדעת

 • הטיפול בתלונה מוגבל אך ורק לנושאים הנ"ל.
 • הטיפול בתלונה נעשה במישור המשמעתי, בהתאם להתנהגות המקובלת על פי החוק והתקנות.
 • הטיפול בתלונה אינו מהווה הליך של בוררות, ורשם הקבלנים אינו מכריע במחלוקות בין צדדים לחוזה, כולל בין דיירים לקבלנים.
 • הטיפול בתלונה לא נועד להביא לפתרון סכסוכים בין הקבלנים לבין בעלי הנכס.
 • הרשם אינו מטפל במחלוקות כספיות בין בעלי הנכס לבין הקבלן.
 • הרשם אינו מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.
 • רוכש דירה המעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.

לקבלת הצעת מחיר ממומחה בדק בית מלאו פרטים או חייגו 03-6909485

סגירת תפריט
דילוג לתוכן