חוות דעת מומחה לביקורת מבנים – ממצאי ביקורת ליקויי בניה

ניתן לצפות בדוח לדוגמא בקובץ PDF <לחצו כאן>

שם המומחה: נחשון הורביץ
מקום עבודה: הורביץ מהנדסים
אני החתום מטה עפ"י בקשת משפחת יצחקי , ביקרתי ביום **** בדירה מס' ** ברחוב ה***.
מטרת הביקור הינה מתן חוות דעתי הנדסית בעניין ליקויים בנכס הנדון
אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין החוק
הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, הנני מצהיר כי חוות הדעת נסמכה רק על סמך ידיעותיי ואין לי כל
עניין בנכס הנבדק.
ואלה פרטי השכלתי:
בוגר באקדמיה לבנין sc.B
רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמהנדס,מספר רשום: 28310154
ואלה פרטי ניסיוני:
מהנדס מומחה לביקורת מבנים ובדיקת ליקויי בניה בחברה.
מנהל פרויקטי מגורים
מפקח בניה בתעשיה אווירית
ביצוע וניהול פרויקטים לבנייני מגורים, ציבוריים, משרדים ותעשייה מסוגים שונים.
בעל ניסיון רב בעבודות ביסוס, שלד, גמר, פיתוח, פיקוח, בדיקת והכנת חשבונות, מכרזים, מפרטים,
כתבי כמויות, עלויות בנייה, ביקורת מבנים, בדק בית ובדיקת ליקויי בניין.
מסמכים שהיו לפני החתום לצורך הכנת חוות דעת זו:
א.תקנות התכנון והבנייה)בקשה להיתר,תנאיו ואגרות( תש"לא 1970.
ב.חוק מכר)דירות(תשל"ג 1973.
ג.הוראות למתקני תברואה )הל"'ת( התשל"א 1970.
ד.מפרט כללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון,מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.)הספר הכחול(
ה.תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.
ו.הנחיות לתכנון חניה של משרד התחבורה)מנהל היבשה האגף לתכנון תחבורתי(, פרק ד':תכנון חניונים
ז.תוכניות מכר של דירה
ח.מפרט טכני של הדירה

תיאור הנכס ופרטים כללים

הנכס הנבדק הינו דירה בת 4 חדרים והיא נמצאת בקומה 2 של בניין מגורים משותף בעל
5 קומות מעל קומת כניסה.

  1. במועד הביקור בדירה , הדירה מחוברת למערכות מים, חשמל, גז ותקשורת.
  2. במועד הביקור בדירה ,הדירה טרם אוכלסה.
  3. חוות דעת זו אינה מתייחסת לליקויים בעבודות שבוצע ע"י הדיירים .
  4. חוות דעת זו אינה מתייחסת לליקויים בעבודות רכוש משותף של המבנה.
  5. חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישום ברשויות שונות כגון העירייה, טאבו מנהל מקרקעי ישראל וכו' ואינה מתייחסת לבדיקת חישובים סטטיים של המבנה.
  6. חוות דעת זו ערוכה ע"פ דרישות תקנים, תקנות או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בזמן קבלת היתר.
  7. חוות הדעת מתארת את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או פגמים תרמיים או אקוסטיים בנכס אשר לא קיימים במועד הביקור, ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
  8. תיאור הדירה: הדירה כולה הינה במפלס אחד. סלון, מטבח, מרפסת סלון, חדר אמבטיה, 2 חדרי שרותים מרפסת שירות, ממ"ד, חדר שינה הורים עם חדר רחצה, 2 חדרי שינה ילדים. לדירה חניה צמודה מקורה ומחסן בקומה 2.
  9. צולמו צילומים במהלך ביקורי בנכס הנדון.
 1. בנכס בוצע הריצוף מאריחי קרמיקה וגרניט פורצלן (במידות שונות).
 2. הוצגו בפני בעת ביקורי :
  1. תוכנית מכר של דירה.
  2. מפרט טכני של הדירה. התלווה אלי בביקור מר וגב' ******.
  3. ע"פ המידע שנמסר לי הדירה נרכשה לפני תחילת העבודות שלד בשנת 2015.
  4. ע"פ מידע שנמסר לי בוצעו שינויים ושדרוגים בדירה ע"י הקבלן במהלך עבודות בניה לפני מסירת הדירה בהתאם לתוכנית שינויים ותוספת למפרט הדירה.
  5. קירות חוץ של הבניין מחופים באבן טבעית.
  6. הבניין נבנה מאלמנטים טרומיים.
  7. ללא פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה מאושרת לא ניתן לבחון בטיב החומרים בשלד המבנה.
  8. ע"פ המידע שנמסר לי אחרי קבלת הדירה לא בוצעו עבודות ע"י הדיירים .

לצורך ביצוע הבדיקה נעזרתי בציוד המפורט:

 • פלס דיגיטלי
 • זוויתן תקני 30 ס"מ 
 • סרגל אלומניום 2 מ' 
 • פרוטימטר 
 • מד מרחק
 • פלס לייזר
 • מטר
 • קליבר דיגיטלי 
 • מדי מרווח

אלו הממצאים שמצאתי – ליקויי בנייה בנכס:

1.חיפויי קרמיקה:

בחלק גדול מהמישקים לא נשמר המרווח המופיע בתקן 1555 חלק 2
מרווח בחיפוי קרמיקה תקן 1555 חלק ב

דוגמות סכמטיות למישקים - תקן 1555 חלק ב' (2014 )

מצורפות תמונות מחדרי המקלחת:

דוגמאות למישק ביניים במקלחת

2. קפיצות בין אריחי ריצוף:

ישנן קפיצות בין אריחי הריצוף מעל המותר בתקן 1555:

תקן 1555 - מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

דוגמא לליקוי מפלס פני הרצפה

 

 

 

 

 

 

 

 

בדיקת הפרשי גבהים בין אריחים סמוכים:

תקן הפרשי גבהים בין אריחים בדיקת הפרשי גבהים בין אריחים סמוכים

 

 

 

 

 

הקבלן נדרש לפרק את הריצוף הבעייתי ולבצע מחדש.

3. גובה דלת חדר שירות:

גובה דלת חדר שירות הינו 1.921 מ' , גובה זה אינו עומד בתקנות התכנון והבניה.

כשל גובה הדלת עפ תקון מספר 3 תשסח 2008

הקבלן נדרש לפרק את המשקוף ולהתקין משקוף חלופי.

4. ליקוי גובה מעקה מרפסת

המעקה במרפסת הינו "מעקה מורכב" כאשר סורג הברזל מורחק מהקצה יותר מ 4.5 ס"מ ובכך למעשה גובה המעקה אינו נמדד מהרצפה.

גובה מעקה המתכת מעל גובה מעקה הבטון הינו 102 ס"מ, יש צורך להוסיף הגבהה לגובה מינימאלי של 105 ס"מ.

גובה מעקה מרפסת לקוי

5. אנכיות קיר – סטיית קיר

בעת ביצוע בדיקה הנדסית על קיר מסדרון נמצאה סטייה מהמותר בתקן 1920

ליקוי בניה - סטיית קיר

הליקויי מסובך לתיקון , הלקוח יופנה לשמאי ע"מ להעריך את ירידת הערך.

6. גובה אסלה שרותים

שרותי הורים: גובה האסלה הינו 41.5 ס"מ מגובה הריצוף, גובה זה הינו תואם את המובא בתקן 1205 חלק 3

גובה האסלה 42.5 ס"מ, על הקבלן לפרק ולהרכיב בגובה נמוך יותר 40-38 ס"מ.

7. חלונות ווטרינות

על וטרינה יציאה למרפסת וחלונות בחדרי שינה ילדים קיימות שריטות שאינן עומדות בתקן 1068.2

יש צורך לפרק את הפרופילים ולבצע צביעה מחדש.
מסתור כביסה – המסתור מרוחק ממשטח הדריכה כ 7 ס"מ, מרווח זה מצריך הוספת רכיב אופקי לצורך בטיחות.

בנוסף לכך לא קיימת תווית אזהרה כנדרש בתקן.

8. הצטברות מלחים

במישקים ליד יציאה למרפסת: כתמים אלו מצביעים על רטיבות אפשרית בחומר המילוי.

בדיקת הצטברות מלחים

יש צורך לבצע הפרדה בין שטח המרפסת לדירה לפי הפרט הופיע בתקן או דומה לו, את שטח המרפסת יש לנקז ע"י נקז כפול.

ניתוח כספי למחיר התיקונים:

טבלת מחירי תיקון ליקויי בניה

הערות כלליות לחוות דעת:

 1. יתכן ולאחר בדיקת הדירה ימצאו ליקויים נוספים ע"י הדייר .
 2. המחירים בדוח זה מבוססים על מחירון דקל וניסיון המומחה, יתכנו פערים בעלות בעת ביצוע התיקון.
 3. המחירים צמודים למדד תשומות הבניה.
 4. אין דו"ח זה לוקח כל אחריות מהקבלן , על הקבלן מוטלת האחריות לתקן ליקויי בנייה אלו וכל ליקויים אחרים ככל שידרש ע"י הקונה.
 5. חוות דעת זו אינה מתייחסת לעוגמת הנפש של הרוכש, הרוכש רשאי לפנות לעו"ד ע"מ לדרוש פיצויים בגין עוגמת הנפש ככל שיהיו.

חוות דעת זאת נערכה על ידי לצורך תביעה בבית המשפט
לראייה באתי על החתום בתאריך ****

 

לפרטים נוספים חייגו 03-6909485 או השאירו פרטים לחזרה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן